11 februari 2013

Een nieuw begin…!

2013, een nieuw jaar, een nieuw begin. En dit betekent dat met de start van het nieuwe jaar, RENOLIFE weer actief wordt opgepakt. Maar naast de RENOLIFE,  komt dit jaar ook de RENOLIFE ACTUEEL uit. In deze digitale nieuwsbrief wordt kort, belangrijk nieuws opgenomen zodat iedereen snel en efficiënt op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen binnen onze organisatie. 

Communicatie: de sleutel naar succes

De informatievoorziening kan en moet beter worden geregeld binnen onze organisatie. Goede communicatie is immers de sleutel naar succes. Zo levert goede communicatie bijvoorbeeld meer begrip voor elkaars werk op, medewerkers weten dan beter wat er speelt op andere afdelingen, worden meer betrokken bij de organisatie en kunnen beter meedenken.

Naast de twee nieuwsbrieven blijft Intranet beschikbaar. Op het Intranet vind je uiteraard de praktische informatie zoals het KAM-handboek, het smoelenboek, de veiligheidsinformatiebladen en alle arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Daarnaast wordt op de startpagina de meest recente informatie gedeeld zoals wie nieuw in dienst is getreden, de laatste versies van de nieuwsbrieven of het resultaat van de CAO-onderhandelingen. 
Voor het einde van het jaar zal het Intranet een wezenlijke verandering ondergaan met veel meer mogelijkheden. Wat precies de veranderingen voor ons zullen zijn en kunnen betekenen, laten wij in één van de komende nieuwsbrieven weten.

Praktijkverhalen: Inside stories

Wat gebeurt er nu echt in de praktijk? Welke successen zijn er behaald? Voor de RENOLIFE wordt informatie verzameld waarmee de diepte in wordt gedoken en er achtergrondinformatie wordt gegeven over lopende projecten of andere interessante ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan een uitleg over wat nu ‘phase-gate’ is, wat het betekent voor onze organisatie en hoe dit in de praktijk wordt toegepast. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke verhalen.

Voor de RENOLIFE ACTUEEL is juist de actualiteit erg belangrijk. Een aankondiging van een audit, de resultaten van een beursdeelname of verandering van een regeling zijn voorbeelden van onderwerpen die in de RENOLIFE ACTUEEL kunnen worden meegenomen.

Praktische informatie

De RENOLIFE willen wij een paar keer per jaar uitbrengen. De voorbereidingen voor deze nieuwsbrief zijn intensief. Het aanleveren van teksten kan tot uiterlijk 17 dagen voor de verschijningsdatum. In iedere RENOLIFE ACTUEEL zal worden aangegeven wat de volgende deadline zal zijn.  

RENOLIFE ACTUEEL wordt zo vaak verspreid als nodig zal zijn. De voorbereidingen voor de nieuwsbrief zijn minder intensief dan de reguliere RENOLIFE. De eerstkomende keren houden we echter rekening met een ruimere voorbereidingstijd zodat we de deadlines ook echt kunnen halen.

Met de ervaringen die wij dit jaar opdoen, zullen we bepalen of de frequentie van het aantal keren dat de nieuwsbrief wordt verstuurd, aangepast zal moeten worden. 

In deze nieuwsbrief kun je het volgende toevoegen:
1. een jpg of pdf-bestand;
2. een e-mailadres waar direct op geklikt kan worden;
3. een website waar direct op geklikt kan worden.

De lengte van de tekst is afhankelijk van wat de schrijver aanlevert. Een goede indicatie is bijvoorbeeld 250 woorden.

Verspreiding

Net als de RENOLIFE zal deze nieuwsbrief ook per e-mail worden verzonden aan alle medewerkers. Dit houdt in dat iedereen met een RENOLIT e-mailadres de nieuwsbrief op dat e-mailadres zal ontvangen. Alle medewerkers zonder RENOLIT e-mailadres ontvangen de nieuwsbrief op hun privé e-mailadres.
Wij begrijpen dat dit niet altijd wenselijk is. Mocht iemand deze nieuwsbrief liever niet op zijn privé e-mailadres willen ontvangen, dan kan hij dit doorgeven aan de afdeling HR. Er wordt dan rekening gehouden met de wensen van de medewerker.

De nieuwsbrief zal ook geprint worden en op de tafels in de kantines worden verspreid. Daarmee kunnen de medewerkers die de digitale versie liever niet willen ontvangen, toch op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes.

Van en voor iedereen!

Het succes van RENOLIFE en RENOLIFE ACTUEEL valt of staat met een actieve inbreng van iedereen. Het is leuk om te horen wat er binnen de organisatie speelt en waar verschillende afdelingen zich mee bezig houden. Wij nodigen je dan ook graag uit om nieuws met je collega`s te delen. Wij gaan er vanuit dat deze twee communicatiemiddelen samen met Intranet een positieve bijdrage leveren aan de informatievoorziening voor medewerkers.

Om ervoor te zorgen dat er informatie vanuit diverse hoeken wordt verzameld is er een werkgroep in het leven geroepen. De groep bestaat uit: Cees Donker (Sales), Chantal Grooteman (HR), Kim van Leusden (Directiesecretariaat), Dirk Roosendaal (Productie), Sander Schutte (QA/QC) en Florien Zee (HR).
De afdeling HR zorgt voor realisatie en verspreiding van de nieuwsbrieven.

Tot slot

Heb je interessant en/of leuk nieuws dat geschikt is voor de RENOLIFE of RENOLIFE ACTUEEL, dan kun je dit via nieuwsbrief@remove-this.renolit.com doorgeven.

De eerstvolgende RENOLIFE ACTUEEL verschijnt eind februari 2013. Artikelen en/of nieuws kun je aanleveren tot 21 februari aanstaande. 

De eerstvolgende RENOLIFE verschijnt eind maart 2013. Artikelen en/of nieuws kun je aanleveren tot 11 maart aanstaande.