U FIRMY RENOLIT VLÁDNE KONCEPT „NĚCO SI PŘEJ“

Designové centrum Bochum firmy RENOLIT zrealizuje dekor podle Vašich přání. Naši zkušení specialisté mají skvělý cit pro dekory a vyvinou zcela individuální vzorky podle Vašeho zadání a potřeb.

S vynikajícím technickým vybavením a velkými zkušenostmi v oblasti tiskařské techniky dovedou pokrýt celý řetězec procesů – od vývoje dekoru přes jeho digitální zpracování až po dodání kompletních digitálních dat a dat pro ražbu. Na začátku stojí vyhledání vhodné předlohy pro dekor, kterému věnují naši specialisté velkou pozornost.

Předlohou může být skutečné dřevo, kamenný povrch nebo fantazijní dekor. 

 

VÝVOJ DEKORŮ

Dobrý dekor se vyznačuje řadou vlastností. Měl by působit harmonicky a neměl by vypadat jako fotografie. Kromě toho musí být technicky zpracovatelný, protože sebehezčí motiv je k ničemu, pokud není možné jej realizovat v dokonalé tiskové kvalitě na velkých výrobních strojích. 

Proto je nutno mít stále na paměti i to, že každý dekor zahrnuje více barevných odstínů.

Při vývoji nového dekoru není postačující pouze dosažení vlastností, kterými by se měl dobrý dekor vyznačovat, ale musí být splněny i další požadavky.

  • Vhodné originály (pravé dřevo, fantazijní dekory nebo kamenné povrchy), které je možné dobře zpracovat při navazujícím procesu snímání
  • Velký rozsah rešerší
  • Zvolení velkého počtu variací
  • Vnímání světa s otevřenýma očima


Pokud je dosaženo požadovaných vlastností a jsou splněny i ostatní požadavky, je pro další vývoj dekoru rozhodující následující postup. Předlohy jsou pomocí olejů, chemikálií nebo technických metod, jako je pískování, zpracovány tak, aby získaly krásnou a přirozenou strukturu povrchu. 

Pokud by nebyl dekor správně zpracován již na samém počátku, táhnuly by se problémy jako červená nit celým dalším procesem vývoje a výroby. Dobrého výsledného produktu je proto možné dosáhnout pouze při použití dobrého originálu.

PROCES VÝVOJE OD DŘEVA K VYTISKNUTÉMU DEKORU

Poté, co je nalezen vhodný dekor, je s pomocí high-end kamerového systému digitalizován tak, aby nedošlo ke ztrátě žádných detailů. Dále následuje zpracování obrazu. Pro standardizování procesu jsou používány kalibrované monitory.

Jednotlivé fotografie jsou retušovány a spojeny do „nekonečného“ obrazu, který přesně odpovídá obvodu tiskového válce. Dekor musí mít harmonický vzhled i v šířce tiskového válce.

V tuto chvíli následuje separace. Při separaci jsou z informací kamery o barvách „vyseparovány“ barvy pro tisk. Tiskařské stroje jsou zpravidla schopné pracovat se třemi nebo čtyřmi barvami.

První barva jedna je většinou ta, která vyplňuje většinu plochy. Pomocí druhé barvy jsou modelovány struktury a třetí barva vyzdvihuje detaily struktury dřeva, jako jsou například póry. Často je používána ještě čtvrtá barva pro akcentování požadovaných prvků. Razicími válci je pak možné upravit strukturu dekoru tak, aby byl na omak podobný přírodnímu dřevu.