OBECNÝ POPIS

RENOLIT WOODSTOCK DESIGN

RENOLIT WOODSTOCK DESIGN OCEAN DRIVE je dekorativní povrch pro použití v interiérech. Jedná se o materiál WPC (Wood Plastic Composite), který je potažený fólií RENOLIT ALKORCELL na bázi polyolefinu (PO). 

Materiál RENOLIT WOODSTOCK DESIGN se hodí pro potahování různých dřevěných materiálů a je používán pro výrobu kvalitních nábytkových dílů, stěnových nebo stropních panelů, atd. Zvláštností tohoto materiálu je jeho jedinečná struktura s velice hlubokou ražbou s třírozměrným vjemem. Povrch materiálu je možné lakovat.

VLASTNOSTI

vlastnost zkušební norma / metoda hodnoty / tolerance
tloušťka snímač cca 2.00 mm
celková plošná hmotnost 1.760 g/m2
(+/- 100 g)
plošná hmotnost rouna 40 - 50 g/m2
hustota ISO 1183 1,08 - 1,14 g/cm3
chemická odolnost DIN EN 12720, 1997-10 (testovací látky a doba působení podle DIN 68861/1, 2001-04) lakovaná verze (a): 1 C
odolnost vůči vodě uložení ve vodě po dobu 4 dnů podélně max. – 0,20 %; příčně max. 0,20 %
Weight increase during water immersion 24-hour water immersion Max. 6 g/m2 / 0,30 %
součinitel délkové roztažnosti ∆t = 50°C longitudinal/transverse max. 0,20 % at 70°C; after cooling to 20°C longitudinal/ transverse max. – 0,30 %*
světlostálost DIN EN ISO 4892-2, 2006-06
DIN EN ISO 105 B 02, 2002-07
lakovaná verze (a): ≥ 5 (stupnice plné bílé)

KONFEKCE

Návin role 150 bm (průměr role cca 700 mm)
průměr role ca. 700 mm
formáty – délka 2.500 mm – max. 4.000 mm, jiné délky na dotaz
šířka 1,300 mm, jiné šířky na dotaz
minimální množství u skladového programu (bílá, bílá recoatable, černá) 150 bm
Objednávka č. Bílá: S40.71.63.0001.000; Černá: S40.71.63.0003.000; White recoatable: S40.71.63.0002.000
minimální množství u zvláštních barev 10,000 bm

ZPRACOVÁNÍ

A) OBECNĚ

RENOLIT WOODSTOCK DESIGN OCEAN DRIVE se hodí pro kašírování ploch z různých dřevěných materiálů i pro metodu Postforming.

Produkt je na zadní straně opatřen rounem, které umožňuje použití různých lepicích systémů. U menších dílů je možno použít disperzní lepidla na bázi PVAc a EVA. U větších dílů je nutno použít lepidla, která neobsahují vodu, jako jsou například tavná lepidla.

Nejlepších výsledků je dosahováno při použití tavného lepidla na bázi PUR.

Použití RENOLIT WOODSTOCK DESIGN na nábytku.

B) ZPRACOVÁNÍ HRAN

Zpracování hran

Nejvhodnější pro zpracování jsou hrany z termoplastických materiálů s tloušťkou od 1,5 mm, které je možno zpracovávat na běžných dřevoobráběcích strojích. Preferováno je použití hran z polyolefinu (PO). Po instalaci hrany je nutno vyfrézovat sražení, které by mělo končit těsně pod prohlubní ražby (viz schéma). Přitom je nutno použít velkoformátovou botku pro zajištění rovnoměrného a rovného ofrézování. Kvalitu povrchu sražení je možno zlepšit použitím taženého nože. Zvláště elegantní je použití takzvané laserové technologie pro hrany, díky které spára je pak prakticky neviditelná, čímž vzniká dojem, že byl celý povrch vytvořen z masivního materiálu (viz fotografii).

ČIŠTĚNÍ

  • Je nutno používat šetrné čisticí prostředky bez abraziv.
  • Nesmí být používána abraziva, rozpouštědla, leštěnky, vosky nebo parní čističe.
  • Aby bylo zabráněno poškození celého povrchu, je nutno provést na nenápadném místě, s malým množstvím a s krátkou dobou působení zkoušku vhodnosti čisticího prostředku. Je přitom nutné dodržovat pokyny jeho výrobce.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

  • Skladujte v suchém a čistém prostředí při pokojové teplotě a přiměřené vlhkosti vzduchu. Materiál může být skladován v neotevřených obalech. Je nutné zabránit kontaktu s horkem a slunečním zářením.
  • RENOLIT WOODSTOCK DESIGN OCEAN DRIVE je nutné nechat před zpracováním aklimatizovat 72 hodin při pokojové teplotě (cca 20°C).
  • Skladovatelnost cca 12 měsíců.

EKOLOGIE

RENOLIT WOODSTOCK DESIGN OCEAN DRIVE je dekorativní povrch na bázi polyolefinu, jehož receptura neobsahuje halogeny a změkčovadla. Při výrobě RENOLIT WOODSTOCK DESIGN OCEAN DRIVE jsou přednostně používány ekologicky šetrné pigmenty.

TECHNICKÝ STAV 2013

Tento technický informační list odpovídá aktuálnímu stavu našich vědomostí a slouží pro nezávazné informování. Uvedené informace nezbavují zpracovatele našich produktů povinnosti provést vlastní zkoušky a testy, kterými musí být zajištěna shoda s odpovídajícími národními směrnicemi pro daný účel použití. Povinností odběratele je zejména ověřit, zda je zakoupený produkt vhodný pro předpokládané použití.