MĚŘÍTKO PRO KVALITU

NOVÝ STANDARD KVALITY V OBORU POVRCHŮ


NOVÁ ZNAČKA KVALITY RAL PRO 3D NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA ZARUČUJE NEJVYŠŠÍ KVALITU VE VŠECH ZPRACOVATELSKÝCH PROCESECH A STANOVUJE TAK NOVÉ MĚŘÍTKO KVALITY V KUCHYNÍCH A KOUPELNÁCH.


DVÍŘKA CERTIFIKOVANÁ RAL ZARUČUJÍ

  • trvanlivost lepeného spoje
  • teplotní odolnost
  • odolnost vůči vlhkosti a klimatickým vlivům
  • možnost zatížení vodní párou


ZAJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM

  • cílených zkušebních metod
  • externí kontroly a přísných podmínek
  • zpětné sledovatelnosti na základě systematické dokumentace všech výrobních dat


ZNAČKA KVALITY RAL 3D Möbelfronten

  • ověření zajišťování kvality v červenci 2013
  • dokončení podmínek pro kontrolu kvality a zkoušení
  • 3D nábytková dvířka certifikovaná RAL budou pravděpodobně k dispozici od listopadu 2013 

KVALITATIVNÍ A ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY RAL-GZ 434

VYZNAMENÁNÍ: 3D NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA CERTIFIKOVANÁ RAL

Novou značkou kvality RAL „3D-Möbelfronten“ bylo vytvořeno nové měřítko kvality pro kuchyně a koupelny. Značka kvality signalizuje všem kupujícím: tento produkt přesvědčil svým kvalitním vzhledem i dlouhou životností. Značkou budou v budoucnosti označována pouze třírozměrná nábytková dvířka, jejichž komponenty splní zvláště vysoké nároky na kvalitu.

Na této certifikaci RAL firma RENOLIT konsekventně spolupracovala po boku renomovaných výrobců 3D nábytkových dvířek a jejich subdodavatelů. Již v březnu 2011 byla v Mnichově založena Gütegemeinschaft Dreidimensionale Möbelfronten e.V. (společnost pro kvalitu třírozměrných nábytkových dvířek). Vyhlášeným cílem bylo definovat jednotné standardy kvality, aby byl posílen image 3D nábytkových dvířek a opět zvýšena poptávka po nich.

Nová metoda zkoušení přesvědčila institut RAL

Společně byla vyvinuta nová zkušební metoda, ověřující dlouhodobou klimatickou odolnost třírozměrných nábytkových dvířek. V rámci velkých zkoušek bylo otestováno celkem 576 kombinací různých kvalit MDF desek, fólií, lepidel a procesů zpracování. Výsledek: všechna 3D nábytková dvířka, která splnila stanovené požadavky na kvalitu a zkoušení, jsou tak kvalitní a trvanlivá, že jsou vhodná zejména pro kuchyňské prostředí.

V červenci 2013 bylo zajišťování kvality uznáno institutem RAL. Společnost pro kvalitu bude v budoucnosti vedena pod značkou kvality GZ-434.

RAL je jedním z nejstarších německých profilů označování: od roku 1925, kdy byl „Reichsauschuss für Lieferbedingungen (říšský výbor pro dodací podmínky)“ uveden do života, zaručují tato tři písmena vysoký standard kvality produktů a služeb díky neutrální a kontinuální kontrole. Aktuálně používá značku kvality RAL dnešního Německého institutu pro zajišťování kvality a značení více než 9.000 podniků.

3D nábytková dvířka s termolamináty RENOLIT a certifikací RAL budou předběžně dostupná od listopadu 2013. Poté budou dokončeny všechny testy komponentů podílejících se na kompletním systému, takže bude pro výrobce nábytku a ostatní zákazníky k dispozici nový standard kvality určující další směr.